Ook als mediator vinden wij het belangrijk ons te specialiseren. Conflicten die ontstaan binnen de familiaire of arbeidssfeer vragen om een mediator met kennis van zaken. Hetzelfde geldt voor geschillen met de overheid binnen de sociale zekerheid. Daarom bieden wij mediation aan op drie kennisgebieden. 

ONZE KENNISGEBIEDEN
ARBEIDSMEDIATION

Conflicten op het werk 

 

Conflicten op het werk komen regelmatig voor. Denk aan een verstoorde arbeidsrelatie; slepende conflicten tussen collega’s; verschil van mening over re-integratie bij ziekte of ogenschijnlijk puur zakelijk conflict over arbeidsvoorwaarden.

 

Deze conflicten hebben veel impact op de betrokken partijen hebben daarnaast ook veel invloed op de sfeer en productiviteit binnen de hele werkorganisatie. Arbeidsmediation kan dan een snelle en effectieve methode zijn om het conflict met behulp van een arbeidsmediator tot een oplossing te brengen.

 

Een arbeidsrelatie gaat vaak verder dan een zakelijke overeenkomst. U brengt veel tijd door op uw werk. Het is daarom belangrijk dat de relatie tussen collega’s en tussen leidinggevende en medewerkers goed is. Door veranderingen in het werk, ziekte, reorganisaties en privé-gebeurtenissen kunnen er conflicten op de werkvloer ontstaan. Waardering en erkenning spelen hierbij vaak een grote rol.

 

Voordelen mediation 

 

Binnen een mediation is hier, anders dan in een gerechtelijke procedure, aandacht voor. Hierdoor voelen de deelnemers aan de mediation zich echt gehoord en komen ze tot een duurzame oplossing. Of dat nu een afscheid of betere werkafspraken betekend. Daarbij bieden wij arbeidsmediation voor een vaste prijs aan. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie en situatie kunnen betekenen?  Wij hebben graag contact met u over uw situatie.

 

 

 

FAMILIE- EN SCHEIDINGSMEDIATION

Scheidingsmediation 

 

In goed overleg uit elkaar gaan; afspraken over de kinderen waarin u zich allemaal kunt vinden; samen uit een discussie over de kinderalimentatie of partneralimentatie komen; huwelijkse voorwaarden afwikkelen of verdeling van een gemeenschap? Onder deskundige begeleiding van een advocaat en mediator komt u er samen uit.

 

Een geschil in het familierecht is ingrijpend en belastend. Het gaat immers om zaken die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor uw privéleven. Denk aan de regeling voor de kinderen, de financiële gevolgen van een verbreking of echtscheiding en de verdeling van de gezamenlijke woning. Het is dan ook belangrijk dat de mediator aandacht schenkt aan de emotionele aspecten van de (echt)scheiding. Daarnaast is het noodzakelijk dat de mediator ervaren en gespecialiseerd is in het familierecht zodat u deskundig en zorgvuldig wordt begeleid in het vinden van een oplossing.

 

Onze diensten 

 

Als mediator en gespecialiseerd advocaat in het personen- en familierecht bieden wij naast begeleiding in het proces om tot oplossingen te komen juridische ondersteuning. Zo maken wij alimentatieberekeningen, vermogensverdelingen en geven wij handvatten voor afspraken in een ouderschapsplan. Met het juridische kader als uitgangspunt kunt u in mediation tot maatafspraken komen waar alle partijen mee verder kunnen.

 

Tarieven 

 

Door met een vaste prijs te werken weet u vooraf waar u aan toe bent. Ook bespaart u ook veel tijd in vergelijking met een gerechtelijke procedure. Vaak komt u al in een aantal gesprekken tot afspraken waar alle partijen mee verder kunnen. Wilt u meer informatie? Bel of mail ons.

GROEPSMEDIATION

Conflicten in groepen

 

Conflicten op het werk of binnen een ander samenwerkingsverband raken vaak meer personen. Het werkplezier lijdt eronder. De spanningen kunnen zo hoog oplopen dat het negatieve gevolgen heeft voor de productiviteit of ziekteverzuim.

 

Wanneer een groep in een negatieve spiraal van conflicten zit is het vaak lastig daar zonder hulp uit te komen. Groepsmediation biedt dan een veilige plek om onder professionele begeleiding een oplossing te vinden.  

 

Groepsmediation

 

Groepsmediation kan op de werkvloer, binnen samenwerkingsverbanden, in verenigingen of tussen familieleden worden ingezet om samenwerkingsproblemen op te lossen. Afhankelijk van de omvang van de groep helpen wij met 1 of 2 mediators.

 

In groepsmediations is het proces van groot belang. Wanneer meer mensen betrokken zijn bij een conflict, zijn er veel factoren die elkaar beïnvloeden. Wie vervult welke rol? Welke invloed heeft de achterban? Wie krijgt en nemen de ruimte?

 

Maatwerk 

 

Als professional onderzoeken wij als mediator hoe effectief sturing te geven binnen de complexe dynamiek van conflicten met meerdere partijen of groepen. Wij bieden, afhankelijk van de groepsgrootte en de problemen een mediation op maat. Ook hier zetten wij onze jarenlange ervaring op de verschillende (rechts)gebieden in om de groep tot betere werkafspraken te laten komen.

MEDIATION SOCIALE ZEKERHEID

 

Mediation in Sociale Zekerheid 

 

Een conflict over een beslissing van een uitkerende instantie wordt bezwaar- en beroepsprocedures procedureel en juridisch benaderd. De procedures nemen veel tijd in beslag. Of u nu wint of verliest, vaak blijft u vol onbegrip achter. Mediation kan de oplossing bieden.

 

Een beslissing van een uitkerende instantie kan veel impact hebben, zowel financieel als emotioneel. Natuurlijk kunt u bezwaar aantekenen en in beroep gaan. Wanneer u zich niet goed behandeld voelt, kunt u daarnaast een klacht indienen.

 

Uitkerende instanties bieden regelmatig  de mogelijkheid een geschil in een mediationtraject op te lossen. Tijdens de mediation wordt de ruimte geboden om op een andere wijze dan in een porcedure met elkaar in gesprek te komen Dit proces kan ertoe leiden dat een oplossing wordt gevonden zonder langdurige procedures.

 

Mediation wordt echter nog te weinig gebruikt in geschillen met de overheid en overheidsinstanties. Wij dragen er graag aan bij daar verandering in te brengen. Met jarenlange ervaring in het Sociaal Zekerheidsrecht is het een uitdaging om als mediator in deze geschillen partijen te begeleiden bij het vinden van een gezamenlijke oplossing.