Het mediationtraject

 

Intake

Een mediation-traject kan beginnen met een afzonderlijke intake, gevolgd door gezamenlijke gesprekken. Binnen arbeidsrechtmediations is een afzonderlijke intake gebruikelijk. Familiemediations worden doorgaans met een gezamenlijk gesprek gestart.

 

Mediation-overeenkomst

In het eerste gezamenlijke gesprek wordt de mediation-overeenkomst ondertekend. Daarin is opgenomen waar de mediation over zal gaan. Ook zijn in deze overeenkomst de spelregels bij mediation opgenomen. Dat gaat over geheimhouding, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, gebondenheid aan (tussentijdse) afspraken en de kosten.

 

Neutrale mediator

In het mediationtraject heeft de mediator de functie van neutrale en onafhankelijke proces- en gespreksleider. De mediator zorgt ervoor dat alle deelnemers hun verhaal kunnen doen. De mediator begeleidt bij het zoeken naar oplossingen die voor alle deelnemers goed werken. De mediator zet hierbij mediation-tools is en houdt rekening met de wettelijke kaders.

 

Afspraken 

Wanneer de mediation tot afspraken leidt kunnen die worden vastgelegd in een overeenkomst. Vaak gebeurt dit in een vaststellingsovereenkomst of (echtscheidings)convenant. Soms worden enkel "werkafspraken" gemaakt.  Als dat nodig is wordt partijen de tijd en gelegenheid geboden de afspraken eerst buiten de mediation te (laten) toetsen. Dit draagt bij aan het draagvlak en de duurzaamheid van de afspraken.