Wat is mediation?

 

Mediation 

Mediation is een vorm van conflict-oplossing. Partijen, die met elkaar in conflict zijn en zich in willen zetten voor een oplossing, gaan onder leiding van een neutrale mediator met elkaar in gesprek. De mediator is daarbij procesbegeleider. De mediator neemt geen standpunt in en hakt geen knopen door. De mediator zorgt ervoor dat partijen gelijkwaardig aan het gesprek deelnemen en er voldoende tijd wordt genomen voor alle kanten van het probleem.

 

De mediator 

De mediator helpt partijen om zelf met een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een door de rechter opgelegde oplossing. Verliezers zijn er niet en de oplossing biedt meer garantie voor de toekomst!

 

VimeUhOh

 

Spelregels

In het traject geldt een geheimhoudingsplicht. Een belangrijke waarde die partijen de vrijheid geeft alles te zeggen en open te zijn. Een andere belangrijke waarde is vrijwilligheid. Alle deelnemers, ook de mediator, nemen vrijwillig deel aan de mediation. Iedereen kan ook op elk moment beslissen te stoppen met de mediation. De mediation staat of valt met het commitment van partijen. Alleen als partijen bereid zijn naar elkaar te luisteren en samen naar oplossingen te zoeken, heeft de mediation kans van slagen.

 

Voordelen 

Het traject bij een mediator wordt als prettiger ervaren dan een juridische procedure. Een mediator legt in het traject meer de nadruk op de achterliggende belangen en de toekomst van de deelnemers. In een gerechtelijke procedure spelen de juridische standpunten een veel grotere rol. Ook zal de mediator de emotionele en inhoudelijke kanten van het geschil meer scheiden, om vervolgens op beide niveaus tot een optimale oplossing te komen. Een uitkomst waar partijen echt verder mee kunnen!